Publikacje

Wybrane publikacje z zakresu rynku nieruchomości

Lis P., 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, ss. 297.

Lis P., 2012, Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 256, wersja angielska: Lis P., 2012, Housing cycles. Theoretical and practical aspects, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 239.

Lis, P., 2015, Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ss. 245.

Lis, P., 2015, Relationships between the finance system and housing markets, Fessud Working Papers Series, No. 99, University of Leeds, s. 1-66.

Lis, P., 2015, Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland, Fessud Working Paper Series, No. 100, University of Leeds, s. 1-85.

Lis, P., 2015, Financialisation of the water sector in Poland, Fessud Working Paper Series No. 101, University of Leeds, s. 1-50.

Lis, P., 2015, Cykle mieszkaniowe na polskim rynku nieruchomości, Problemy rynku nieruchomości, Nr 1(43), s. 48-53.