Publikacje

Wybrane publikacje z zakresu rynku nieruchomości

Lis P., 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, ss. 297.

Lis P., 2012, Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 256, wersja angielska: Lis P., 2012, Housing cycles. Theoretical and practical aspects, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 239.

Lis, P., 2015, Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ss. 245.

Lis, P., 2015, Relationships between the finance system and housing markets, Fessud Working Papers Series, No. 99, University of Leeds, s. 1-66.

Lis, P., 2015, Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland, Fessud Working Paper Series, No. 100, University of Leeds, s. 1-85.

Lis, P., 2015, Financialisation of the water sector in Poland, Fessud Working Paper Series No. 101, University of Leeds, s. 1-50.

Lis, P., 2015, Cykle mieszkaniowe na polskim rynku nieruchomości, Problemy rynku nieruchomości, Nr 1(43), s. 48-53.

Lis, P., & inni (2022). My home is no longer my castle. Collaborative housing as an element of sharing economy. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 21, 447–457. https://doi.org/10.31648/aspal.7645

Lis, P., & inni (2022). Implementation Risk Factors of Collaborative Housing in Poland: The Case of ‘Nowe Żerniki’ in Wrocław. Journal of Risk and Financial Management, 15, 1–12. https://doi.org/10.3390/jrfm15030101

Lis, P. (2021). Wspólnie czy indywidualnie? Na własność czy wynajem? Wszystkim czy wybranym? Dylematy współczesnej polskiej polityki mieszkaniowej. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 35–50. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2021.16

Lis, P., & inni (2021). Mieszkalnictwo w Polsce w 2020 roku. Przegląd Ekonomiczny, 62–67.

Lis, P., & inni (2021). Limitations in the diffusion of collaborative housing. Evidence from Poland. W N. Charalambous (Red.), ENHR 2021 : Unsettled Settlements: Housing in Unstable Contexts : book of abstracts (s. 157). European Network for Housing Research.