Publications

Selected publications within the real estate market subject matter

  • Lis P., 2012, Housing cycles. Theoretical and practical aspects, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • Lis P., 2012, Housing finance in the era of financial crises / red. K. Pająk, P. Błaszczyk w: Market and the State in the Contemporary Global Economy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
  • Lis P., 2012, Teoretyczne podstawy funkcjonowania systemu mieszkaniowego – zagadnienia wybrane / red. Dzieciuchowicz Jerzy w : Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2012. S. 11-34 – Summ. – Bibliogr. ISBN 1733-3180 (Space – Society – Economy Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka)
  • Lis P., 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.