Kontakt – dr hab. Piotr Lis, rzeczoznawca majątkowy

„PROPERTY” Wycena Nieruchomości Piotr Lis
ul. Gorzycka 40/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-247-42-27
REGON: 300664400

Tel. + 48 697198269
Email: biuro@lisproperty.pl