Certyfikaty

Piotr Lis – doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4593, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu funkcjonowania rynków nieruchomości w Polsce i na świecie, polityki mieszkaniowej i mechanizmów finansowania inwestycji mieszkaniowych.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4593 i nadanie tytułu rzeczoznawcy majątkowego dla Piotra Lisa – 5 lipca 2007 r.

Ceryfikat 213/2011 potwierdzający zdanie egzaminu z wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych dla Piotra Lisa wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich – 24 marca 2011 r.

Wybrane szkolenia:

  • III Warsztaty wyceny nieruchomości, 16-17 czerwca 2016 r., Dolsk, organizator SRMWW w Poznaniu, Zaświadczenie nr 237/3/2016
  • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych – 22-23 listopad 2012 r., organizator PFSRM, Warszawa.
  • Analiza opłacalności inwestycji i wycena nieruchomości deweloperskich przy zastosowaniu metody rezydualnej (pozostałościowej) – 15-16 stycznia 2009 r., organizator SRMWW, Poznań.
  • Służebność przesyłu, strefy ochronne i rodzaje roszczeń – urządzenia infrastruktury technicznej, 28 lutego 2009 r., organizator LSRM, Zielona Góra.
  • Wybrane zagadnienia warsztatowe Rzeczoznawcy Majątkowego dla ustalenia opłaty planistycznej i opłat adiacenckich, odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych oraz w ochronie przyrody i środowiska, 4-5 września 2008 r., organizator KSRM, Kołobrzeg.
  • Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości – aktualna praktyka i pożądane kierunki zmian, 3 lipca 2008 r., organizator PFSRM i RICS, Warszawa.
  • Praktyczne aspekty podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości – 26 listopada 2007 r., organizator SRMWW, Poznań