Certyfikaty

Piotr Lis – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, rzeczoznawca majątkowy, nr uprawnień 4593, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu funkcjonowania rynków nieruchomości w Polsce i na świecie, polityki mieszkaniowej i mechanizmów finansowania inwestycji mieszkaniowych.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4593 i nadanie tytułu rzeczoznawcy majątkowego dla Piotra Lisa – 5 lipca 2007 r.

Ceryfikat 213/2011 potwierdzający zdanie egzaminu z wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych dla Piotra Lisa wydany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich – 24 marca 2011 r.

Recognised European Valuer REV-PL/PFVA/2025/4 – świadectwo Tegova

  • Status REV jest znakiem doskonałości w dziedzinie wyceny nieruchomości, który pokazuje międzynarodowym i lokalnym klientom, że rzeczoznawca majątkowy posiada kwalifikacje zgodne z wysokim europejskim standardem praktyki.

  • REV status is the mark of excellence in real estate valuation, demonstrating to international and local clients that the valuer is qualified to a consistent high European standard of practice