Certificates

Piotr Lis – dr hab., a post-doctoral degree of economic sciences (Poznań University of Economics), a property appraiser, license no. 4593, an author of a few dozen of publications on the functioning of Polish and global real estate markets, housing policy and housing investments finance mechanisms. Professional license in property valuation (no. 4593) and a title of an expert property appraiser granted to Piotr Lis on 5 July 2007. Certificate 213/2011, confirming the passing of an exam in valuation for the purposes of securing bank debts, granted to Piotr Lis by the Polish Federation of Property Appraisers Associations (PFSRM) and the Polish Bank Association (ZBP) on 24 March 2011. Selected training courses:

  • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych – 22-23 listopad 2012 r., organizator PFSRM, Warszawa.
  • Analiza opłacalności inwestycji i wycena nieruchomości deweloperskich przy zastosowaniu metody rezydualnej (pozostałościowej) – 15-16 stycznia 2009 r., organizator SRMWW, Poznań.
  • Służebność przesyłu, strefy ochronne i rodzaje roszczeń – urządzenia infrastruktury technicznej, 28 lutego 2009 r., organizator LSRM, Zielona Góra.
  • Wybrane zagadnienia warsztatowe Rzeczoznawcy Majątkowego dla ustalenia opłaty planistycznej i opłat adiacenckich, odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych oraz w ochronie przyrody i środowiska, 4-5 września 2008 r., organizator KSRM, Kołobrzeg.
  • Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości – aktualna praktyka i pożądane kierunki zmian, 3 lipca 2008 r., organizator PFSRM i RICS, Warszawa.
  • Praktyczne aspekty podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości – 26 listopada 2007 r., organizator SRMWW, Poznań