Doświadczenie – dr hab. Piotr Lis, rzeczoznawca majątkowy

Przykładowe wyceny specjalistyczne:

 • Wycena kompleksu magazynów we Wrocławiu (2008)

 • Wycena nieruchomości zabudowanych w centrum miasta przejmowanych pod drogę publiczną i jej zamiana z inną nieruchomością (2010)

 • Wycena nieruchomości w celu dokonania rozliczenia związanego ze zwrotem nieruchomości poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, na podstawie przepisów art. 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami (2010)

 • Wycena kotłowni (2011)

 • Wycena cmentarza zamkniętego (2011)

 • Wycena dworców PKP i linii kolejowych (2011,2012, 2015, 2016)

 • Wycena inwestycji liniowych przesyłowych (2013-2024)

Wybrane umowy okresowe z Urzędami Miast i Gmin lub Starostwami Powiatowymi lub Urzędem Wojewódzkim:

 • Ostrów Wielkopolski (2008)

 • Kalisz (2009,2010,2013, 2014, 2015, 2016)

 • Województwo mazowieckie i województwo łódzkie (2016)

 • Pleszew (2008,2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016)

 • Poznań (2009,2010,2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016)

Zakres: określanie wartości nieruchomości dla potrzeb opłat planistycznych, adiacenckich, przekształceń własnościowych lub sprzedaży mienia. Wycena nieruchomości przejmowanych pod drogi krajowe, zmniejszenia wartości nieruchomości i szkody powstałe w związku z lokalizacją inwestycji liniowych.