Klienci instytucjonalni

Wycena nieruchomości

Rodzaje określanej wartości:
 • wartość rynkowa
 • wartość odtworzeniowa
 • wartość inwestycyjna
Cele wycen:
 • Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży
 • Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Określenie wartości nieruchomości gruntowej przed i po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej lub podziałowej
 • Określenie zmniejszenia wartości nieruchomości i szkód powstałych na nieruchomościach w związku z lokalizacją sieci infrastruktury technicznej

Zakres przestrzenny wycen: Polska, w szczególności województwo wielkopolskie.

Ocena opłacalności inwestycji

 • Sporządzanie biznesplanów i studiów wykonalności

Zakres przestrzenny wycen: Polska, w szczególności Południowa Wielkopolska

Strategia przedsiębiorstw

 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa: otoczenie, wnętrze przedsiębiorstwa
 • Tworzenie strategii rozwoju i strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa

Zakres przestrzenny wycen: Polska, w szczególności Południowa Wielkopolska