Klienci instytucjonalni

Wycena nieruchomości

Rodzaje określanej wartości:

 • wartość rynkowa

 • wartość odtworzeniowa

 • wartość inwestycyjna

Cele wycen:

 • Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb jej sprzedaży

 • Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Określenie wartości nieruchomości gruntowej przed i po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej lub podziałowej

 • Określenie zmniejszenia wartości nieruchomości i szkód powstałych na nieruchomościach w związku z lokalizacją sieci infrastruktury technicznej

Zakres przestrzenny wycen: Polska, w szczególności województwo wielkopolskie.

Ocena opłacalności inwestycji

 • Sporządzanie biznesplanów i studiów wykonalności

Zakres przestrzenny wycen: Polska, w szczególności Południowa Wielkopolska

Strategia przedsiębiorstw

 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa: otoczenie, wnętrze przedsiębiorstwa

 • Tworzenie strategii rozwoju i strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa

Zakres przestrzenny wycen: Polska, w szczególności powiat ostrowski, powiat kaliski, miasto Ostrów Wielkopolski, miasto Kalisz, województwo wielkopolskie