Misja i wartości

Zwracam szczególną uwagę na zasadę bezstronności i poszanowania prawa, rzetelności w postępowaniu wobec klienta, przestrzegania tajemnicy zawodowej, odpowiedzialności za powierzone zadania i obiektywności wycen i opinii.

Przestrzegam Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych uchwalonego na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM w dniu 24 września 2008 r.

Pracując dla najbardziej wymagających klientów dążę do osiągnięcia klasy światowej świadczonych usług w zakresie określania wartości składników mienia i oceny opłacalności inwestycji.